شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ *بسم الله الرحمن الرحيم "هل يستوي الّذين يعلمون والّذين لا يعلمون": قسمتي از آيه19 سوره زمر آيا كساني كه مي‌دانند با كساني كه نمي‌دانند، مساوي‌اند؟" * بيش ار 80 بهار از عمرش ميگذره ، اما همچنان عاشق مطالعه اس
*هور*
92/7/12
عطر ياس.
عمو ملا
چيکاره شما ميشن؟:)
عطر ياس.
شوهر خاله کبري(خاله مامانم)
خدا حفظشون کنه:)
عطر ياس.
گوششون سنگينه همين کمک ميکنه وقتي کتاب ميخونن هرچي دور و برشون حرف بزني حواسشون پرت نمي شه :)
آخه ي مامانتون چه خاله ي نقلي دارند.خدا هيچ وقت سايه شون رو از بالاي سرتون کم نکنه.وجود يه همچين آدماي بزرگي نعمته.
عطر ياس.
زنده باشين ، بزرگترا برکتن ، خدا تو همه ي خونه ها حفظشون کنه
چه کتابايي ميخونن؟
شيوا* : اين مادرجي . اين باباجونه .*
عطر ياس.
کتاباي ديني و بيشتر زندگينامه ائمه رو
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top