شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ *بعضي ماه‌ها را خدا گذاشته انگار که بهانه‌اي باشند براي عمل به بعضي حرف‌هاي خودش. آن ماه را بگذارد و بگويد هر يک آيه از قرآن را خواندن توي اين ماه، اجرش برابر با يک بار همه‌ي قرآن را خواندن است شايد آدم به خودش بيايد و بفهمد که ثانيه ثانيه‌ي اين ماه را بايد سر بکشد براي آشتي با قرآن. فاقرؤؤا ما تَيَسّر مِنَ القّرآن (مزمل/20) *
عطر ياس.
هر قدر مي توانيد قرآن بخوانيد // مريم روستا
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top