شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ *بوي عطرعجيبي داشت! نام عطرراکه ميپرسيدم جواب سربالاميداد. شهيدکه شد، تو وصيت نامه اش نوشته بود: به خداقسم هيچگاه عطرنزدم؛هرگاه خواستم معطرشوم، ازته دل ميگفتم: «السلام عليک يااباعبدالله» *
السلام عليک يا ابا عبدلله:(
السلام عليک يا ابا عبدلله
@};- @};- @};- السلام عليک يا ابا عبدلله@};- @};- @};-
السلام عليک يا ابا عبدالله
:'( السلام عليک يا ابا عبدلله
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top