شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ *غدا رو دوست داري که مي خوري ، چون ميدوني هم خوشمزه است هم مفيد ، لذت مي بري از خوردنش ! اما اگه بدوني تو اين غذا سم ريختن عمراً لب بهش بزني !ظاهرش هوش از سر آدم مي بره ولي کشنده است . گناه برامون لذت داره که انجام ميديم ولي مثل اون غذاييِ که توش سم ريختن ، ظاهر فريبنده داره . بايد اينو بفهميم : *
*پوريا*
فرقش ولي اينه که , غذاي سمي رو که ميخوري همون موقع ميميري ولي تاثير گناهو همون لحظه نميبيني براي همينه که درک کردنش سخته
عطر ياس.
دقيقاً خدا کنه خدا درکشو بهمون بده/ ممنون آقا پوريا
*پوريا*
خواهش ميکنم , اگه درکش ميداد که فکر نکنم هيچ کس گناه ميکرد .
اگه آتيش و سياهي و آلودگي گناه رو ببينيم هيچ وقت سمتش نميريم
عطر ياس.
خدا که داده ما با گناهامون از دست ميديمش
*پوريا*
نه نداده اگر حداقل يک خورده از جهنم درک داشتيم ديگه گناه نميکرديم .
عطر ياس.
خوب دعاي امروزو بخونيم تا خدا گناها و زشتي هارو ناپسند ما قرار بده !!!
عطر ياس.
الهي آمين
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه