شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ دين ما کامل ترين دينه و مو، لا درزش نمي ره ، ولي شياطين ، جن و انس هم که اين قد گاگول نيستند بشينند ما رو تماشا کنند که چقد با دينمون حال مي کنيم ! مي آن کلي شبهه و انحراف درست مي کنند تا ما رو کله پا کنن. اينجاست که بايد چارچشمي مواظب باشيم و از خدا بخوايم که راه روشنش رو هميشه جلوي چشم ما قرار بده :
از خدا خواهيم توفيق عمل ...............
الهي آمين
عطر ياس.
الهي آمين
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top