شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ *با يتيما مهربون باش تا بعد 120 سال که غزل خداحافظي رو خوندي با يتيمات مهربون باشن . دست تو جيبت کن و اين ماه رمضوني چنتا اقطاري درست و درمون بده ، اينقدر خسيس نباش . لااقل تو سلام کردن خسيس نباش ، بلند سلام کن . با خوبا دمخور باش ... . البته قبلش توفيق انجام همه اينها رو از خدا بخواه :*
عطر ياس.
الهي آمين :)
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top