شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ نفس رو بخواي بکشي بايد خدا کمکت کنه ، ديگه چه برسه بخواي عبادت کني يا اينکه بخواي گناه نکني . حضرت يوسف با اون عظمتش در برابر گناه قرار گرفت همه اميدش به کمک خدا بود . من و تو که جاي خود داريم :
تشکر و التماس دعا از همه عزيزان
عطر ياس.
الهي آمين
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top