شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ *واي! آبروم رفت.* . اين جمله رو زياد شنيدي ، شايدم بعضي وقتا خودت به زبون آورده باشي . اما امان از روزي که اين بي آبرويي رو همه عالم و آدم بفهمن و ببينن . ولي خداي پرده پوش کلي آبرو براي ما خريده با اينکه نافرمانيش کرديم . راستي با اين همه بي آبرويي پيش خود خدا چه کنم ؟
عطر ياس.
الهي آمين
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top