شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ خدا خيلي مهربون ، اون قدر که اگه پيشش رو بندازي نه نمي گه . بخصوص اگه دست بذاري رو همين نقطه حساس؛ يعني *مهربونيش* و اون وقت ازش يه چيزهايي بخواي . باور نمي کني ؟ امتحان کن :
قلم
91/5/4
الهي آمين
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top