سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عطر یاس

عطر حجاب

حضرت فاطمه زهرا علیها سلام فرموده اند : 

آنچه برای زنان نیکو است ، اینکه (بدون ضرورت) مردان نامحرم را نبینند و نامحرمان نیز او را ننگرند .

بحار الانوار ج 101 ص 36


+ نوشته شده در پنج شنبه 90/10/29 ساعت 7:18 عصر توسط عطرِِ یاس | نظر


پیوند عفاف و حجاب
 
عفاف با فتح حرف اول ، از ریشه عفت است . راغب اصفهانی در مفردات ، عفت را این گونه معنا می کند :
 عفت ، پدید آمدن حالتی برای نفس است که به وسیله ی آن از فزون خواهی شهوت جلوگیری شود .
 عفت نوعی منش و رفتار درونی است ، ولی نمود عینی و رفتاری نیز دارد . از این رو ، به فردی  عفیف می گویند
که این حالت در رفتار او آشکار باشد .

       حجاب زیر مجموعه ی عفت است . با پوشش ، حجاب محقق می شود ولی تحقق عفاف به صرف پوشش نیست . پوشش همراه با اعمالی چون ناز و عشوه و نگاه به نامحرم ، پوششی غیر عفیفانه است . عفاف حالتی درونی است و حجاب به ظاهر و شکل برمی گردد . یعنی یکی ظاهری و دیگری باطنی است . میان حجاب و عفت ، تاثیر و تاثر متقابل وجود دارد . هرچه حجاب و پوشش ظاهری ، بیشتر و بهتر باشد ، این کار در تقویت و پرورش درونی عفت اثر گذارتر است و هرچه عفت درونی بیشتر باشد ، سبب رسیدن حجاب ظاهری می شود .

حجاب ، میوه ی عفاف و عفاف ، ریشه ی حجاب است . اینکه برخی القا می کنند بین عفاف و حجاب می توان تفکیک قائل شد ، القایی شیطانی است ، زیرا فاصله انداختن میان ارزش ها با نمودهای عینی آن ، به معنای ذبح ارزش ها به گونه ای زیرکانه و مزورانه است . اگر قرار باشد حجاب از عفاف ، جدا و روی مسئله ی عفت بدون حجاب تاکید شود ، معنای آن چیزی جز گرفتن عفت از زنان نیست .

+ نوشته شده در پنج شنبه 90/10/29 ساعت 5:28 عصر توسط عطرِِ یاس | نظر


دنیایی به رنگ حجاب

حجاب در لغت به معنای پوشش، پرده، وسیله پوشش، حایل و... است. فرهنگ معین و فرهنگ عمید برای واژه حجاب، معانی زیر را آورده اند: پرده، ستر، نقابی که زنان، چهره خود را بدان پوشانند و روی بند و چادری که زنان سرتا پای خود را بدان پوشانند. این واژه در اصطلاح به معنای «پوشش مخصوص زنان» است. 

راهنمای تصویری انواع حجاب در دنیا

+ نوشته شده در چهارشنبه 90/10/28 ساعت 8:0 عصر توسط عطرِِ یاس | نظر


عطرِ حجاب

 زیباترین حدیث درباره حجاب

امام على علیه السّلام فرموده اند :

 پوشیده و محفوظ داشتن زن مایه آسایش بیشتر و دوام زیبایى اوست

                                    غرر الحکم(5820)


+ نوشته شده در سه شنبه 90/10/27 ساعت 7:0 صبح توسط عطرِِ یاس | نظر